• Sosyal Projeler ve Ticaret !

Sosyal projeler üzerinden ticaret yapılmamalı, aksi takdirde toplumun güveni sarsılır.

Bu durumda samimi manada yapılan Sosyal çalışmalar zarar görmüş olur.

Sosyal amaca hizmet etmek adına , ticari bir çalışma yapılması gerekirse her yönüyle ele alınması gerekir.

Ticari çerçeve içerisinde değerlendirip taraflar bedelini ödemeliler.

Bu durumu şahsi çıkarlar veya rant edinme amaçlı yapacak olanlar zihinlerini ve vicdanlarını temizlemeliler.

Şahsi fikrim, ticari işbirliği yapıp oradan elde edilen kârın bir kısmını sosyal projelere destek amaçlı fona aktarmak daha doğru olur.

Bir taraf sosyal proje kapsamında canla başla , çıkarsız bir çalışma yaparken ; diğer taraf sadece şahsi kazancını düşünüyorsa bu tamamen kötü niyetli bir yaklaşım olur.

Hikmet Aksu

Sosyal Projeler ve Ticaret !